УА "БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭХНАЛАГІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ "

 
line decor
  
line decor
 

 
 
 
 
Выбраць мову: БЕЛ / РУС

Кафедра тэарэтычнай механікі: сінтэз фундаментальных ведаў і інжынернай падрыхтоўкі

Стварэнне кафедры

Станаўленне і развіццё навуковай школы Л.А.Ротта

Навучальны працэс

Інфармацыйныя тэхналогіі

Пераемнасць пакаленняў

Рэспубліканскія навуковыя гранты

Міжнародныя сувязі

Публікацыі

Вучэбна-дапаможны персанал

Заключэнне

 

 

Стварэнне кафедры. У сувязі з пашырэннем Беларускага тэхналагічнага інстытута ў 1964г. кафедра вышэйшай матэматыкі і тэарэтычнай механікі была падзелена на дзве кафедры. Арганізацыя кафедры тэарэтычнай механікі і яе замацаванне за механіка-тэхналагічным факультэтам былі аформлены загадам па інстытуце ад 29 жніўня 1964г. Загадчыкам кафедры гэтым жа загадам быў зацверджаны абраны па конкурсе кандыдат фізіка-матэматычных навук Ротт Лазар Артуравіч (звычайна яго звалі Леанідам Артуравічам), які працаваў да гэтага дацэнтам кафедры вышэйшай матэматыкі і тэарэтычнай механікі. Разам з Леанідам Артуравічам тэарэтычную механіку з 1960г. выкладалі Лебедзь Сямён Сцяпанавіч, які скончыў раней лесаінжынерны факультэт і які перайшоў у 1964г. на адну з спецыяльных кафедр, пасля доктар тэхнічных навук, прафесар кафедры лясных машын і тэхналогіі лесанарыхтовак, і Л.Б.Гдалевич, які перайшоў пры стварэнні кафедры ў Інстытут цепла- і масаабмену АН БССР.
Кафедры было даручана разам з тэарэтычнай механікай весці падрыхтоўку студэнтаў па роднаснай дысцыпліне - тэорыі механізмаў і машын. Для забеспячэння навучальнага працэсу па гэтай дысцыпліне згаданым вышэй загадам у склад кафедры тэарэтычнай механікі быў уключаны кандыдат тэхнічных навук, дацэнт Марголін Шалом Файвелавіч (супрацоўнікі і студэнты называлі яго Сямёнам Фалеевічам), які працаваў да гэтага дацэнтам кафедры тэхнічнай механікі. Сямён Фалеевіч скончыў у 1944г. МВТВ імя Баумана.
Фактычна Л.А.Ротт і быў ініцыятарам стварэння кафедры, тым больш што да гэтага часу часткова была вырашана праблема яе кадравага забеспячэння. Паколькі да пачатку Вялікай Айчыннай вайны Л.А.Ротт скончыў тры курсы фізічнага факультэта МДУ імя М.В.Ламаносава, а завяршыў вышэйшую адукацыю ў акадэмii імя М.Я. Жукоўскага. Л.А.Ротт меў вельмі добрую базавую падрыхтоўку як па прадметах фізіка-матэматычнага профілю, так і па шэрагу тэхнічных дысцыплін.
Яшчэ ў 1956г. Л.А.Ротт, разумеючы важнасць фундаментальных дысцыплін для інжынернай падрыхтоўкі, арганізаваў для студэнтаў тады яшчэ лесатэхнічнага інстытута сістэму факультатыўных курсаў па фізіка-матэматычных дысцыплінах на ўзроўні фізіка-матэматычнага факультэта класічнага ўніверсітэта. Слухачамі былі выдатна паспяваючыя студэнты і іншыя жадаючыя павысіць свой ??навуковы ўзровень. Многія з слухачоў факультатываў пасля сталі кандыдатамі і дактарамі навук, вядомымі навукоўцамі.
У ліку першых слухачоў былі В.Б.Нямцоў і М.А.Левін, студэнты лесаінжынернага факультэта і факультэта механічнай тэхналогіі драўніны, адпаведна, пасля доктара навук, прафесара. Яны скончылі лесатэхнічны інстытут у 1959г. і па размеркаванні былі накіраваны на прамысловыя прадпрыемствы. Спробы Л.А.Ротт пакінуць іх выкладаць у інстытуце былі беспаспяховымі. Аднак па заканчэнні двух гадоў Леанід Артуравіч, будучы ў добрых адносінах з загадчыкам кафедры тэарэтычнай механікі Беларускага палітэхнічнага інстытута, прафесарам Г.К.Татурам, рэкамендаваў сваіх былых студэнтаў да яго ў аспірантуру. В.Б.Нямцоў і М.А.Левін ў 1964г. паспяхова скончылі аспірантуру і неўзабаве абаранілі кандыдацкія дысертацыі.
Тым не менш, цяжкасці з камплектацыяй выкладчыцкага складу кафедры былі, паколькі многія паспяховыя студэнты, у тым ліку і скончыўшыя згаданыя факультатывы, ужо працавалі на вытворчасці. Адным з першых восенню 1964г. у склад кафедры быў залічаны выпускнік механіка-тэхналагічнага факультэта Генадзь Міхайлавіч Хвясько, пасля кандыдат тэхнічных навук, дацэнт, дэкан факультэта і прарэктар універсітэта, які працаваў да гэтага ў адной з вайсковых частак. Некаторы час на кафедры працавалі старшы выкладчык Гарачун Наталля Пятроўна, запрошаная з БПІ, і Фаменка Уладзіслава Маркаўна, выпускніца механіка-матэматычнага факультэта ўніверсітэта.
Са студзеня 1966г. на кафедры пасля заканчэння лесаінжынернага факультэта пачаў працаваць на пасадзе асістэнта Віхрэнка Вячаслаў Сцяпанавіч, які прайшоў у студэнцкія гады сістэму факультатыўных курсаў. У гэтым жа годзе з БПІ вярнуўся Нямцоў Валянцін Барысавіч, які да гэтага часу ўжо стаў кандыдатам навук. У хуткім часе былі запрошаны Бадзееў Валерый Паўлавіч і Долбін Мікалай Андрэевіч, адны з першых выпускнікоў па спецыяльнасці «Машыны і механізмы лясной прамысловасці». Яны спецыялізаваліся ў асноўным на выкладанні тэорыі механізмаў і машын, як і Нямцова Вера Іванаўна, выпускніца лесаінжынернага факультэта 1959г., і Кавальчук Алена Сцяпанаўна, выпускніца Ленінградскага інстытута дакладнай механікі, якія пачалі працаваць ў 1964 і 1965гг., адпаведна. З 1967 па 1978г. на кафедры працаваў выпускнік лесаінжынернага факультэта Старавойтаў Васіль Іванавіч. Варта адзначыць, што і ў той час, і ў далейшым у якасці кандыдатаў у супрацоўнікі кафедры разглядаліся выключна тыя студэнты, якія скончылі ВНУ з адзнакай і зарэкамендавалі сябе яшчэ на студэнцкай лаве здольнымі да навуковых даследаванняў.
Кафедральныя навуковыя даследаванні засяродзіліся на развіцці і прыкладаннях метаду карэляцыйных функцый умоўных размеркаванняў, прапанаванага раней Л.А.Роттам. Да часу арганізацыі кафедры ім былі распрацаваны асновы метаду, паказана яго эфектыўнасць пры даследаванні ўласцівасцяў газаў пры высокіх і звышвысокіх цісках. Вынікі былі апублікаваны ў аўтарытэтных савецкіх часопісах, такіх як «Даклады АН СССР», «Часопіс фізічнай хіміі", "Фізіка цвёрдага цела», «Даклады АН БССР».

 

Станаўленне і развіццё навуковай школы Л.А.Ротта. На кафедры зараджалася навуковая школа, пачаў працаваць пад кіраўніцтвам Л.А.Ротта навуковы семінар, які хутка набыў шырокую вядомасць. На ім рэгулярна выступалі як супрацоўнікі кафедры, так і многія навукоўцы Мінска і іншых гарадоў Савецкага Саюза. Падтрымліваліся творчыя сувязі з лабараторыяй прафесара І.Р.Крычаўскага (Дзяржаўны інстытут азотнай прамысловасці, г.Масква), дзе даследаваліся газы і іх сумесі пры высокіх цісках, з групай прафесара А.З.Голікава (Кіеўскі дзяржаўны ўніверсітэт), дзе былі сканцэнтраваны разнапланавыя даследаванні вадкасцяў, а таксама з многімі іншымі навуковымі цэнтрамі Савецкага Саюза. Былі ўсталяваныя кантакты і з прадстаўнікамі шырокавядомай Багалюбаўскай школы па статыстычнай механіцы. Значны ўплыў на развіццё навуковай школы аказалі вядомыя навукоўцы - прафесар Д.Н.Зубараў (Матэматычны інстытут АН СССР імя У.А.Сцяклова) і прафесар Ю.Л.Клімантовіч (МДУ).
Важную ролю ў станаўленні навуковай школы сыграў III Усесаюзны з'езд па тэарэтычнай і прыкладной механіцы, які адбыўся пры шырокім прадстаўніцтве навукоўцаў (каля 7 тысяч чалавек) у 1968г. у МДУ. На з'ездзе былі прадстаўлены сустрэтыя з вялікай цікавасцю два даклады Л.А.Ротта, В.Б.Нямцова і В.С.Віхрэнкі па статыстыка-механічным абгрунтаванні раўнанняў механікі суцэльных асяроддзяў. У Інстытуце механікі МДУ у акадэміка Л.І.Сядова адбылося абмеркаванне прынцыповых пытанняў пабудовы мікраскапічных мадэляў суцэльных асяроддзяў і вываду на іх аснове фенаменалягічных раўнанняў.
Навуковыя інтарэсы супрацоўнікаў кафедры ляжалі ў галіне статыстычнай тэорыі і тэрмадынамікі кандэнсаваных сістэм. Дацэнт В.Б.Нямцоў распрацоўваў паслядоўную мікраскапічную тэорыю вязкапружкіх уласцівасцяў малекулярных сістэм з улікам і без уліку круцільных ступеняў свабоды. В.С.Віхрэнка прымаў удзел у абгрунтаванні метаду ўмоўных размеркаванняў, яго абагульненні на нераўнаважныя працэсы, аналізе на аснове гэтага метаду розных фізічных з'яў, у прыватнасці, малекулярнага рассейвання святла. У 1970г. ён абараніў дысертацыю па тэарэтычнай і матэматычнай фізіцы. Гэта была першая дысертацыя, выкананая пад кіраўніцтвам Л.А.Ротта. У наступным годзе Брук-Левінсонам Эдуардам Тэадоравічам, выпускніком БДУ і аспірантам Л.А.Ротта, была абаронена другая дысертацыя на аснове метаду ўмоўных размеркаванняў.
У 1969г. асістэнтам кафедры становіцца Наркевіч Іван Іванавіч, а праз два гады - Бокун Георгій Станіслававіч, выпускнікі хіміка-тэхналагічнага факультэта. Яны таксама прайшлі сістэму факультатыўных курсаў, прымалі актыўны ўдзел у студэнцкай навукова-даследчай працы. У 1967г. на навуковай канферэнцыі студэнтаў ВНУ Прыбалтыкі і Беларусі, якая праходзіла ў Калінінградзе, яны былі ўзнагароджаны спецыяльным прызам за лепшы даклад на секцыі фізіка-матэматычных навук і машынабудавання.
Супрацоўнікі кафедры добра разумелі, што магчымасці аналітычных даследаванняў складаных сістэм абмежаваныя, і атрыманне канкрэтных лікавых вынікаў павінна абапірацца на надзейныя лікавыя метады і адпаведныя сродкі, якія забяспечваюць хуткія вылічэнні. Таму ўжо першыя серыйныя ЭВМ «Прамень-1», якія дазвалялі стварыць праграму да 100 каманд з дапамогай штэкераў, пачалі шырока выкарыстоўвацца ў навуковых даследаваннях. Затым былі больш дасканалыя машыны серый «Іскра» і «Свет» (апошняя дазваляла выконваць і аналітычныя пераўтварэнні, выкарыстоўваючы мову «Аналітык»), а таксама сталі даступнымі вылічальныя рэсурсы на машынах больш высокага класа «Мінск-22» і «Мінск-32».
І.І.Наркевічам ў 1973г. была абаронена кандыдацкая дысертацыя на тэму «Даследаванні па статыстычнай тэорыі малекулярных сістэм з прымяненнем ЭВМ», у якой выкарыстанне вылічальнай тэхнікі было вынесена ў назву дысертацыі. Не менш насычанай лікавымі метадамі і канкрэтнымі вынікамі была і дысертацыя Г.С.Бокуна (1977), прысвечаная даследаванню чыстых і бінарных малекулярных сістэм ў першым і другім набліжэнні метадам умоўных размеркаванняў.
У гэты перыяд былі атрыманы важныя вынікі па даследаванні статыстыка-механічнымі метадамі фазавых пераходаў у адна- і двухкампанентных сістэмах, уключаючы тэорыю пераходнага слоя вадкасць - газ. Упершыню на аснове статыстычнай тэорыі ў рамках адзінага падыходу была паказана магчымасць апісання ўсіх відаў фазавых пераходаў у малекулярных сістэмах (цвёрдае цела - вадкасць, вадкасць - газ, цвёрдае цела - газ), а таксама патройнай і крытычнай кропак. Асноўныя вынікі былі выкладзены ў артыкуле Г.С.Бокуна, В.С.Віхрэнкі, І.І.Наркевіча і Л.А.Ротта ў «Дакладах АН СССР» ў 1973г. Артыкул быў прадстаўлен акадэмікам М.А.Леантовічам. У 1975г. у часопісе Fortschritte der Physik выйшаў агляд Л.А.Ротта і В.С.Віхрэнкі па метадзе частковых функцый умоўных размеркаванняў.
Многія вынікі былі атрыманы па пругкім і кінетычным характарыстыках сістэм кропкавых часціц і часціц з круцільнымі ступенямі свабоды. Вынікі былі адлюстраваны ў серыі публікацый Л.А.Ротта, В.Б.Нямцова і В.С.Віхрэнкі ва ўсесаюзных і рэспубліканскіх навуковых часопісах, у прыватнасці ў ЖЭТФ. У часопісе «Поспехі фізічных навук» у 1974г. быў апублікаваны агляд В.С.Віхрэнкі па тэорыі дэпалярызаванага малекулярнага рассейвання святла.
У 1973г. у склад кафедры ўвайшоў выпускнік лесаінжынернага факультэта Кулак Міхаіл Іосіфавіч, які ў 1982г. абараніў кандыдацкую дысертацыю (навуковыя кіраўнікі Л.А.Ротт і В.С.Віхрэнка) па даследаванні дынамічных уласцівасцяў малекулярных кандэнсаваных сістэм. У 1990г. кандыдацкую дысертацыю па структурных і кінэтычных уласцівасцях крышталяў і іх апісанню на аснове статыстычнага метаду ўмоўных размеркаванняў абараніў выпускнік інстытута Бродт Эміль Сямёнавіч (навуковы кіраўнік В.С.Віхрэнка). І ў гэтых дысертацыях значная частка вынікаў была атрымана на ЭВМ з выкарыстаннем адпаведнага праграмнага забеспячэння і надзейных лікавых метадаў.
У 1974г. Л.А.Ротт абараніў доктарскую дысертацыю, і ў 1978г. яму было прысвоена вучонае званне прафесара. У 1979г. была апублікавана манаграфія Л.А.Ротта «Статыстычная тэорыя малекулярных сістэм. Метад карелятыўных функцый умоўных размеркаванняў» (М.: Навука), якой Л.А.Ротт падсумаваў атрыманыя да таго часу навуковыя вынікі створанай ім школы.
Дацэнт В.Б.Нямцоў апублікаваў серыю артыкулаў у часопісах «Прыкладная матэматыка і механіка», «Тэарэтычная і матэматычная фізіка», Physica A і інш., прысвечаную распрацоўцы статыстычнай тэорыі нераўнаважкіх працэсаў у сістэмах з круцільнымі ступенямі свабоды. У 1987г. ён абараніў у Інстытуце фізікі НАН Украіны дысертацыю па малекулярна-статыстычнай тэорыі нераўнаважкіх працэсаў у вадкіх крышталях на атрыманне вучонай ступені доктара фізіка-матэматычных навук, у 1989г. атрымаў вучонае званне прафесара. У 1997г. В.Б.Нямцовым была выдадзена манаграфія «Нераўнаважная статыстычная механіка сістэм з арыентацыйным парадкам» (Мінск: Тэхналогія).
У 1978г. асістэнтам кафедры быў залічаны Бялоў Уладлен Васільевіч, выпускнік фізічнага факультэта БДУ, які да гэтага працаваў у Інстытуце цепла- і масаабмена АН БССР. У 1979г. ён абараніў кандыдацкую дысертацыю (навуковы кіраўнік Э.Т.Брук-Левінсон) па статыстычнай тэорыі кандэнсаваных сістэм з кулонаўскімі ўзаемадзеяннямі. Пасля ім былі сфармуляваны інтэгральныя ўраўненні для патэнцыялаў сярэдніх сіл, якія дазволілі эфектыўна вырашаць праблему экранавання кулонаўскіх узаемадзеянняў, і на гэтай аснове атрыманы шэраг цікавых вынікаў для раўнаважкіх уласцівасцяў сістэм, якія складаюцца з зараджаных або дыпольных часціц.
У далейшым на аснове метаду карэлятыўных функцый умоўных размеркаванняў было абаронена некалькі доктарскіх дысертацый па фізіка-матэматычных навуках: Э.Т.Брук-Левінсон (1988, Маскоўскі інстытут сталі і сплаваў) па статыстычнай тэорыі кропкавых дэфектаў і дыфузійных характарыстык чыстых і прымесных крышталяў, І.І.Наркевічам (1993г., СПБГУ) па малекулярна-статыстычнай тэорыі неаднародных кандэнсаваных асяроддзяў, В.С.Віхрэнкам (1994, Інстытут фізікі НАН Беларусі) па статыстычнай тэорыі дынамічных і кінетычных уласцівасцяў малекулярных і іённых кандэнсаваных сістэм. Некалькі кандыдацкіх дысертацый па метадзе ўмоўных размеркаванняў было абаронена ў Інстытуце цепла- і масаабмена АН БССР, якімі кіраваў Э. Т. Брук-Левінсон, і на кафедры фізікі пад кіраўніцтвам І.І.Наркевіча.
Некаторыя супрацоўнікі кафедры ў навуковым плане спецыялізаваліся ў галіне тэхнічных дысцыплін, і загадчык кафедры ўсяляк спрыяў іх навуковаму станаўленню. Так, дысертацыі на навуковую ступень кандыдата тэхнічных навук абаранілі старэйшыя выкладчыкі Г.М.Хвясько (1979г., Маскоўскі лесатэхнічны інстытут) па фізічных і механічных уласцівасцях натуральнай і мадыфікаванай смоламі драўніны пры кароткачасовым і працяглым нагружанні і М.А.Долбін (1980г ., Рыжскі палітэхнічны інстытут) па ультрагукавой трываласці канструкцый. Неўзабаве пасля абароны дысертацый іх зацвердзілі ў вучоным званні дацэнта. У 1984г. кандыдацкую дысертацыю па трохмерным задачам пругкасці і термапругкасці абараніў выпускнік механіка-матэматычнага факультэта БДУ Камароў Генадзь Уладзіміравіч (у штаце кафедры быў з 1981 па 1988гг.), а ў 1992г. - Ігнатчык Валянцін Васільевіч (скончыў лесаінжынерны факультэт, працаваў на кафедры з 1989 па 1994гг.) па канвеерным прыладам загрузкі круглых лесаматэрыялаў.

 

Навучальны працэс. Высокая навуковая кваліфікацыя супрацоўнікаў кафедры, іх актыўная навуковая праца самым спрыяльным чынам ўплывалі на арганізацыю навучальнага працэсу і навукова-метадычную працу. З часу ўтварэння кафедры ў аснову былі пастаўлены ўлік у чытаемых курсах міжпрадметных сувязей і выкарыстанне пры выкладанні матэрыялу метадаў праблемнага навучання. У выніку былі распрацаваны арыгінальныя курсы тэарэтычнай механікі для будучых інжынераў-механікаў і інжынераў-хімікаў.
У асаблівасці варта адзначыць распрацоўку курса для хімікаў-тэхнолагаў. Існавала ходкае меркаванне, што веды тэарэтычнай механікі хімікам не вельмі-та і патрэбныя. Было паказана, што існуюць глыбокія міжпрадметныя сувязі паміж тэарэтычнай механікай і рознымі хімічнымі дысцыплінамі як фундаментальнага (у прыватнасці, тлумачэнне сутнасці квантавых лікаў як інтэгралаў руху механічных сістэм, ўсведамленне як адпаведнасці, так і прынцыповых адрозненняў паміж класічнай і квантавай механікай), так і прыкладнога характару (праца абсталявання і тэхналагічныя працэсы шмат у чым заснаваныя на выкарыстанні механічнага руху). Вынікі гэтай працы былі апублікаваны ў артыкуле Л.А.Ротт, В. Б. Нямцоў, В. С. Віхрэнка «Пабудова курсу тэарэтычнай механікі для інжынераў-хімікаў» ў зборніку «Тэарэтычная механіка для ВТУ» (М.: Вышэйшая школа), выдадзеным пад рэдакцыяй прафесара А.А.Яблонскага двума выданнямі (1971 і 1975гг.), а таксама ў некалькіх артыкулах ва ўсесаюзных зборніках навукова-метадычных артыкулаў па тэарэтычнай механіцы, якія публікаваліся выдавецтвам «Вышэйшая школа», і ў часопісе «Веснік вышэйшай школы». Гэты вопыт выкарыстоўваўся многіх хіміка-тэхналагічных ВНУ Савецкага Саюза.
У 1968г. выдавецтвам «Вышэйшая школа» быў выдадзены навучальны дапаможнік Ш.Ф.Марголіна «Тэорыя механізмаў і машын» накладам 41000 асобнікаў, які карыстался попытам у студэнтаў многіх ВТУ дзякуючы лаканічнасці і прастаце выкладу матэрыялу складанай тэарэтычнай дысцыпліны. Каштоўным дапаможнікам з'явіўся зборнік «Задачы і практыкаванні па тэорыі механізмаў і машын», падрыхтаваны аўтарскім калектывам у складзе дацэнта Ш.Ф.Марголіна, старэйшых выкладчыкаў В.П.Бадзеева і Г.М.Хвясько і асістэнтаў Е.С.Кавальчука і В.І.Нямцова, які выйшаў ў 1972г. Многія ВНУ краіны чакалі другога выдання кнігі Ш.Ф.Марголіна, але раптоўная смерць аўтара літаральна ў сценах інстытута (1974г.) не дазволіла задаволіць шматлікія запыты кафедраў.
Асноўны цяжар забеспячэння навучальнага працэсу па тэорыі механізмаў і машын лёг на плечы старэйшых выкладчыкаў В.П.Бадзеева і М.А.Долбіна. Пасля заўчаснай смерці дацэнта М.А.Долбіна ў 1997г. на працягу больш за дзесяці гадоў выкладанне тэорыі механізмаў і машын вялося пад патранажам старэйшага выкладчыка В.П.Бадзеева. Нягледзячы на фармальную адсутнасць навуковай ступені, ён з'яўляўся вельмі кваліфікаваным выкладчыкам, двойчы падвышаў кваліфікацыю ў МВТУ, меў пэўны вопыт навуковых даследаванняў, кіраваў навукова-даследчай працай студэнтаў, перадаваў вопыт выкладання тэорыі механізмаў і машын маладым супрацоўнікам. У 2008 старэйшы выкладчык В.П.Бадзееў выйшаў на пенсію.
У 70-я і 80-я гг. мінулага стагоддзя пры Міністэрстве вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі СССР актыўна дзейнічаў Навукова-метадычны савет (НМС) па тэарэтычнай механіцы, у які ўваходзілі прафесара А.А.Яблонскі, С.М.Тарг і інш., якія карысталіся несумнеўным аўтарытэтам. Л.А.Ротт быў членам Прэзідыума гэтага савета і ўзначальваў Рэспубліканскае навукова-метадычнае аб'яднанне па тэарэтычнай механіцы і тэорыі механізмаў і машын, Рэспубліканскае метадычнае аб'яднанне выкладчыкаў кафедраў тэарэтычнай механікі. Па прапанове НМС кафедра склала для калегіі Мiнвуза СССР разгорнутую даведку, у якой раскрывалася роля тэарэтычнай механікі ў падрыхтоўцы інжынераў-хімікаў. Супрацоўнікі кафедры выступілі сааўтарамі праграмы па тэарэтычнай механіцы для хімічных спецыяльнасцяў ВТУ, зацверджанай Мiнвузам СССР у 1984г.
Рэспубліканскім метадычным аб'яднаннем выкладчыкаў кафедраў тэарэтычнай механікі праводзілася шматпланавая праца, якая істотна паспрыяла павышэнню якасці выкладання тэарэтычнай механікі ў нашай краіне. Паседжання аб'яднання праводзіліся па чарзе ў розных ВНУ рэспублікі, у тым ліку і выязныя, ў розных гарадах краіны. На паседжаннях абмяркоўваліся методыкі выкладання курса для розных спецыяльнасцяў, выкарыстанне міжпрадметных сувязей, укараненне прагрэсіўных метадаў выкладання, у прыватнасці, праблемнага навучання, індывідуалізацыя працы са студэнтамі. Выдаваўся зборнік навукова-метадычных артыкулаў, адказным рэдактарам якога быў Л.А.Ротт. Сакратаром аб'яднання быў дацэнт кафедры В.С.Віхрэнка. Выйшла шэсць выпускаў гэтага зборніка. Яго чыталі не толькі ў рэспубліцы, але і за мяжой. У прыватнасці, бібліятэка Кангрэсу ЗША зрабіла запыт на ўсе выпускі гэтага зборніка.
Актыўная дзейнасць Навукова-метадычнага савета па тэарэтычнай механіцы пры Мiнвузе СССР спрыяла таму, што з мэтай узмацнення індывідуальнай працы са студэнтамі ў разлік вучэбнай нагрузкі былі ўключаны гадзіны на кантроль і кансультацыі па выкананні студэнтамі разлікова-графічных работ. Гэта, з аднаго боку, дазволіла палепшыць засваенне студэнтамі вучэбнага матэрыялу, а з другога - некалькі паменшыла перагружанасць выкладчыкаў вучэбнай працай і вызваліла час для навуковых даследаванняў, што і абумовіла ў той перыяд вялікую колькасць абарон як кандыдацкіх, так і доктарскіх дысертацый. На жаль, з цягам часу нормы размеркавання вучэбнай нагрузкі бесперапынна становяцца больш жорсткімі, узрастае бюракратызацыя ўсіх сфер дзейнасці выкладчыцкага складу, што, натуральна, неспрыяльна адбіваецца на навуковай працы.
У 1988г. дацэнт кафедры Г.М.Хвясько быў прызначаны дэканам факультэта ХТіТ. Адпаведна, кафедра тэарэтычнай механікі была перападпарадкавана гэтаму факультэту.
З 1992 па 2001 гг. кафедрай загадваў прафесар В.Б.Нямцоў, а Л.А.Ротт заняў пасаду прафесара кафедры, якую ён пакінуў у 2005г. за год да сваёй смерці. З 2001 па 2011 г. кафедрай загадваў прафесар В.С.Віхрэнка. Зараз кафедру ўзначальвае кандадат фізіка-матэматычных навук дацент Грода Яраслаў Генадзьевіч.
У 1992г. на кафедры пачалі чытаць новы курс «Асновы канструявання і праектавання» для студэнтаў эканамічных спецыяльнасцяў, які, уключаючы курсавы праект, быў распрацаваны В.Б.Нямцовым з супрацоўнікамі.
У 1990-я гг. адбывалася рэарганізацыя ВНУ. Многія тэхнічныя, педагагічныя і іншыя ВНУ змянілі свой статус і былі перайменаваны ў універсітэты. Навучальны працэс стаў больш гнуткім, і ў тэхнічных ВНУ з'явілася магчымасць чытання спецкурсаў. В.Б.Нямцоў распрацаваў і прачытаў шэраг спецкурсаў, у тым ліку па ўстойлівасці працэсаў хімічнай тэхналогіі, фізіцы вадкіх крышталяў, фізіцы суцэльных асяроддзяў. Сумесна з Міклашэвічам Ігарам Аляксандравічам (які працаваў на кафедры з 1995 па 1998 гг.) распрацаваў і ўкараніў курс электрамеханікі, у аснову якога пакладзены ўраўненні Лагранжа-Максвелла. І.А.Міклашэвічам па гэтым курсе быў выдадзены навучальны дапаможнік. Але ў далейшым курс быў перададзены на адну з спецыяльных кафедраў, дзе ён чытаецца ў іншай трактоўцы.
Г.М.Хвясько і М.А.Долбін распрацавалі курс «Дынаміка машын і вібраахова» для студэнтаў-механікаў факультэта ХТіТ, які ў цяперашні час чытае Я.Г.Грода. В.С.Віхрэнка распрацаваў і чытае курс па прыкладной тэорыі ваганняў для студэнтаў спецыяльнасці «Машыны і абсталяванне ляснога комплексу». Па гэтых курсах распрацаваны і апублікаваны навучальныя дапаможнікі.
Дацэнт Г.М.Хвясько адміністрацыйную працу ў перыяд з 1979 па 2005 гг. сумяшчаў з выкладаннем на кафедры. Ім падрыхтаваны і выдадзены фактычна першы на беларускай мове навучальны дапаможнік «Курс тэарэтычнай механiкi» (Мiнск: БДТУ, 2000), практыкум ў двух частках (2004 і 2005 гг.) і зборнік тэстаў для кантролю ведаў (2007г.) па тэарэтычнай механіцы.
У апошняе дзесяцігоддзе шмат намаганняў запатрабавалі распрацоўкі новых навучальных праграм, стандартаў чытэльных курсаў, іншай дакументацыі кафедры ў сувязі з ўкараненнем ў універсітэце сістэмы мэнэджменту якасці адукацыі. Для студэнтаў эканамічных спецыяльнасцяў курс «Асновы канструявання і праектавання» быў перапрафіляваны ў курс «Асновы тэхнічнай механікі». Новы курс «Тэхнічная механіка» быў распрацаваны для студэнтаў лесагаспадарчага факультэта.
Была распрацавана і выдадзена значная колькасць вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, курсаў лекцый. Студэнты карыстаюцца электроннымі версіямі навучальных матэрыялаў, размешчанымі на кампутарах у бібліятэцы ўніверсітэта і на інтэрнэт-старонцы кафедры.

 

Інфармацыйныя тэхналогіі. У навучальным працэсе шырока выкарыстоўваюцца камп'ютэрныя тэхналогіі. Яшчэ ў 1982г. был распрацавана лабараторная работа для студэнтаў спецыяльнасці МАЛК і выдадзены вучэбна-метадычны дапаможнік В.С.Віхрэнка, М.І.Кулак «Вывучэнне ваганняў дубца з ужываннем ЭВМ». У далейшым імітацыйнае мадэляванне механічных з'яў на ЭВМ было пакладзена ў аснову ўсяго лабараторнага практыкума для гэтай спецыяльнасці, распрацаванага В.С.Віхрэнкам, Д.В.Гапанюком і Я.Г.Гродай.
Адмысловага згадвання заслугоўвае праца дацэнта Г.С.Бокуна па ўкараненні камп'ютэрных тэхналогій у курсавое праектаванне па тэорыі механізмаў і машын. Распрацаваны методыка і праграмы выканання курсавога праекта для розных тыпаў механізмаў, якія дазваляюць выключыць выкарыстанне графа-аналітычных метадаў. Студэнты спецыяльнасці ПАiСАИ, лепш падрыхтаваныя да выкарыстання ЭВМ у параўнанні з іншымі спецыяльнасцямі, пад кіраўніцтвам Г.С.Бокуна рэгулярна выконваюць даследчыя курсавыя праекты, дакладваюць вынікі на студэнцкіх навуковых канферэнцыях, прадстаўляюць працы на рэспубліканскія агляды. Пад яго кіраўніцтвам быў выкананы цыкл работ студэнтам С.А.Глякавай, які пасля заканчэння ўніверсітэта ў 2006 годзе паступіў у аспірантуру на кафедру тэарэтычнай механікі БДУ, дзе і быў выкарыстаны вопыт нашай кафедры.

 

Пераемнасць пакаленняў. У традыцыях кафедры - мэтанакіраваная праца з лепшымі студэнтамі універсітэта. Выкладчыкі адсочваюць наяўнасць у групах таленавітых студэнтаў і спрыяюць іх развіццю, узаемадзейнічаючы з імі на індывідуальнай аснове. Кафедра пастаянна забяспечвае ўдзел студэнтаў у алімпіядах па тэарэтычнай механіцы рознага ўзроўню. На рэспубліканскай і міжнароднай алімпіядах яе прадстаўнікі рэгулярна займалі прызавыя месцы, у тым ліку і першыя, як у камандным, так і ў індывідуальным заліках. Штогод арганізуецца секцыя тэарэтычнай механікі ў рамках універсітэцкай навуковай канферэнцыі студэнтаў, дзве-тры студэнцкія працы ўяўляюцца на рэспубліканскі агляд і ганаруюцца высокіх катэгорый. У выніку кафедра, вядучая навучальны працэс у асноўным па фундаментальных дысцыплінах, у большасці сваёй была і застаецца укамплектаванай выпускнікамі нашага універсітэта. Многія супрацоўнікі іншых тэхнічных і тэхналагічных кафедраў універсітэта далучаліся да навуковай працы ў студэнцкія гады, праходзячы навучанне на кафедры тэарэтычнай механікі і захоўваючы пасля сувязі з ёй. Супрацоўнікі кафедры кансультавалі многіх студэнтаў і аспірантаў пры падрыхтоўцы імі курсавых, дыпломных праектаў і дысертацый.
Кафедра рэгулярна папаўняецца здольнымі маладымі супрацоўнікамі. У 1994 г. у аспірантуру паступіў выпускнік фізічнага факультэта БДУ Кандраценка Аляксандр Віктаравіч, які ў 2001 г. абараніў дысертацыю па кінэтычным раўнаннях ў статыстычнай тэорыі вадкіх крышталяў (навуковы кіраўнік В. Б. Нямцоў).
У 1998 г. пачаў працаваць асістэнтам-стажорам выпускнік факультэта ХТиТ (спецыяльнасць «Машыны і апараты хімічных вытворчасцяў і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў» (МиАХПиПСМ)) Андрэй Мікалаевіч Камлюк. У наступным годзе ён паступіў у завочную аспірантуру (навуковы кіраўнік В. Б. Нямцоў) і ў 2004 г. абараніў дысертацыю па дынамічным мадэлям малекулы ДНК.
У 1998 г. у вочную аспірантуру паступіў выпускнік фізічнага факультэта БДУ Грода Яраслаў Генадзевіч (навуковы кіраўнік В. С. Віхрэнка), які абараніў у 2003 дысертацыю па вывучэнню раўнаважных і дыфузіёных ўласцівасцей рашотачных сістэм. У 2008 Я. Г. Грода і А. Н. Камлюк зацверджаны ў вучоным званні дацэнта.
У 2001 г. кафедра папоўнілася двума выпускнікамі факультэта ТТЛП (спецыяльнасць Молка) Барысевічам Сяргеем Анатольевічам і Ласоўская Русланам Мікалаевічам. Абодва яны скончылі завочную аспірантуру. У снежні 2011 года Р. Н. Ласоўскі абараніў диссетрацию па канцэнтрацыйнай кінэтыцы і наноразмерных структураванню решеточных флюіды (навуковы кіраўнік В. С. Віхрэнка). С. А. Барысевіч працуе над дысертацыяй, у якой даследуе дынаміку ствала дрэва на аснове вядома-рознасныя мадэлі, якая ўлічвае изгибную і крутильную пругкасць дрэва і якая дазваляе вырашаць шырокі клас задач па плоскаму і прасторавага руху дрэва і яго ўзаемадзеянні з тэхналагічнымі і транспартнымі машынамі.
У 2002 г. на кафедру прыйшоў выпускнік факультэта ХТиТ (спецыяльнасць МиАХПиПСМ) Гапанюк Дзмітрый Уладзіміравіч, у студэнцкія гады паспяхова выступаў на рэспубліканскіх алімпіядах па тэарэтычнай механіцы і далучыць да навукова-даследчай рабоце кафедры. Ён узнагароджаны Першай прэміяй Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі і Дыпломам лаўрэата Рэспубліканскага конкурсу навуковых прац студэнтаў. Пасля заканчэння завочнай аспірантуры абараніў у 2009 дысертацыю (навуковы кіраўнік В. С. Віхрэнка) па даследаванні працэсаў дыфузіі і термодиффузии ў решеточных флюіды. Д. В. Гапанюк мае высокую кваліфікацыю ў галіне выкарыстання вылічальнай тэхнікі і адказвае за падтрыманне ў належным стане парку ПЭВМ кафедры й старонкі кафедры на сайце універсітэта.
Шырко Аляксей Уладзіміравіч, выпускнік факультэта ТТЛП, па кваліфікацыі інжынер-механік, паступіў у аспірантуру кафедры (навуковы кіраўнік В. Б. Нямцоў) у 2004 г. Ён таксама ў студэнцкія гады пачаў займацца даследчай працай, паспяхова выступаў на алімпіядах па тэарэтычнай механіцы. Да заканчэння аспірантуры завяршыў працу над дысертацыяй па статыстыцы-механічнага даследаванню нелінейнай пругкасці малекулы ДНК, якую абараніў у пачатку 2008 Хуткаму завяршэння дысертацыйнага даследавання ў немалой ступені спрыяла творчае садружнасць з А. Н. Камлюк.
Кафедра тэарэтычнай механікі часта выступала донарам кадраў вышэйшай кваліфікацыі, і не толькі для нашага універсітэта. Прафесар І. І. Наркевіч ўзначальвал кафедру фізікі з 1986 па 2013, прафесар М. І. Кулак – узначальвае кафедру паліграфічных вытворчасцей. Дацэнт Г. М. Хвясько з 1979 па 2005 разам з працай на кафедры займаў адміністрацыйныя пасады намесніка дэкана, дэкана, прарэктара па выхаваўчай працы. Дацэнт Д. У. Гапанюк з 2010 разам з працай на кафедры займае пасаду намесніка дэкана факультэта ХТiТ. Кандыдат фізіка-матэматычных навук А. В. Шырко з'яўляецца дацэнтам кафедры механікі матэрыялаў. Кандыдат фізіка-матэматычных навук А. А. Кандраценка з 2002 паспяхова праводзіць навуковыя даследаванні ў Інстытуце біяфізічныя хіміі імя Макса Планка (г. Гётынген, Германія), кандыдат фізіка-матэматычных навук Э. С. Бродт працуе ў кампаніі Матарола ў Ізраілі. Дацэнт А. М. Камлюк ў 2010 г. заняў пасаду начальніка вучэбнай часткі Камандна-інжынернага інстытута МНС Рэспублікі Беларусь.

 

Рэспубліканскія навуковыя гранты. У апошнія 10-15 гадоў значна пашырылася тэматыка навукова-даследчых работ. Супрацоўнікі кафедры актыўна ўключыліся ў выкананне даследаванняў па розных грантах. В. Б. Нямцоў кіраваў двума тэмамі па грантах Фонду фундаментальных даследаванняў Рэспублікі Беларусь (ФФИ РБ), а таксама заданнямі па дзяржаўных праграмах «Кагэрэнтнасць» (2001-2005 гг.), «Крышталічныя і малекулярныя структуры» і «Механіка» (2006- 2010 гг.), В. С. Віхрэнка - па дзяржаўных праграмах «Кагэрэнтнасць», «Низкапамерныя сістэмы-2», «Крышталафiзiка» (2001-2005 гг.), «Крышталічныя і малекулярныя структуры» і «Нанатэх і нанаматэрыялы" (2006 -2010 гг.), двума асобнымі заданнямі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Пад кіраўніцтвам прафесара В. Б. Нямцова выконваліся статыстыкі-механічныя даследаванні палімерных сістэм, у прыватнасці, эластамераў. Даследаваны вязкоупругие характарыстыкі такіх сістэм, уплыў арыентацыйнай упарадкавання на гэтыя характарыстыкі, нелінейная пругкасць. Шэраг работ быў прысвечаны біяфізікі малекулы ДНК. Пабудаваныя тэрмадынамічныя, статыстычныя і дынамічныя мадэлі малекулы ДНК, якія дазваляюць апісаць шырокі набор нетрывіяльных лінейных і нелінейных уласцівасцяў гэтай малекулы з улікам яе нецентросимметричности.

 

Міжнародныя сувязі. У сярэдзіне 1990-х гадоў з'явілася магчымасць ўстанаўлення цесных навуковых кантактаў з аўтарытэтнымі заходнімі навуковымі цэнтрамі і атрымання замежных навуковых грантаў.
У 1995/96 гг. В. С. Віхрэнка атрымаў грант Сароўскага дацэнта. У 1996 г. ён узначаліў групу супрацоўнікаў кафедры (у складзе дацэнтаў Г. С. Бокуна, В. В. Бялова і аспіранта Я. Г. Гродна), якая атрымала трохгадовы грант (1997 - 2000 гг.) Па праграме INTAS, у якім, акрамя БДТУ, удзельнічалі Інстытут матэматыкі НАН Беларусі, Інстытут фізікі НАН Украіны, Інстытут даследавання сталі імя Макса Планка (г. Дзюсэльдорф, Германія) і Універсітэт імя Арыстоцеля (г. Салонікі, Грэцыя). У рамках гэтага гранта, а таксама ў наступных працах распрацавана статыстыка-механічная тэорыя працэсаў пераносу ў решеточных флюіды, якія выкарыстоўваюцца ў якасці мадэляў многіх тэхналагічна важных сістэм, такіх як интеркаляционные злучэння, іённыя крышталі, мономолекулярной пласты і інш. У развіццё гэтай тэматыкі сумесна з прафесарам Х. Бискертом (Універсітэт Жауме, Кастэла, Іспанія) даследаваныя кінэтычныя працэсы ў электронных падсістэмах цвёрдых тэл, у прыватнасці, якія выкарыстоўваюцца ў сонечных элементах. Як працяг папярэдняга, Я. Г. Грода атрымаў грант INTAS для маладых навукоўцаў на 2000/2001 гг. Па матэрыялах гэтых даследаванняў была апублікавана манаграфія В. С. Віхрэнка, Г. С. Бокун, Я. Г. Грода «Раўнаважкія і дыфузійныя характарыстыкі интеркаляционных сістэм на аснове решеточных мадэляў» (Мінск: БДТУ, 2008), у якой маюцца таксама кіраўніка, напісаныя сумесна з Д. В. Гапанюком і Р. Н. Ласоўская.
У 1997-2000 гг. В. Б. Нямцоў, В. С. Віхрэнка і супрацоўнікі Інстытута біяфізічныя хіміі імя Макса Планка (г. Гётынген, Германія) выконвалі сумесныя даследаванні вагальнай рэлаксацыі малекул у вадкасцях ў рамках гранта фольксвагеновской фонду. Супрацоўніцтва з гэтым інстытутам працягваецца да цяперашняга часу. Інфармацыя аб характары працякання вагальнай рэлаксацыі неабходная для разумення механізмаў хімічных рэакцый. В. Б. Нямцоў развіваў гідрадынамічную тэорыю вібрацыйнай рэлаксацыі узбуджаных малекул.
В. С. Віхрэнка распрацаваў шырока выкарыстоўваецца методыка аналізу унутры-і межмолекулярных каналаў перадачы энергіі на аснове аналізу работ і магутнасцяў сілавых узаемадзеянняў, абумоўленых эвалюцыяй абагульненых каардынат, у прыватнасці, вагальных мод малекул. У той час і ў далейшым былі атрыманы прынцыпова важныя вынікі па высвятленню механізмаў вагальнай рэлаксацыі малекул, прычын сверхбыстрой рэлаксацыі на пико- і субпикосекундных (напрыклад, у малекулах вады) інтэрвалах часу. У Інстытуце біяфізічныя хіміі імя Макса Планка былі абаронены некалькі дысертацый, у якіх у значнай меры выкарыстоўвалася распрацаваная методыка.
Грант навуковага фонду НАТА (1999-2002 гг., Навуковы кіраўнік В. С. Віхрэнка) прадугледжваў, у тым ліку, і ўдасканаленне камунікацыйных магчымасцяў універсітэта. Таму выдзеленыя сродкі былі часткова выдаткаваныя на развіццё інтэрнэт-сеткі ў універсітэце. Былі пракладзеныя першыя лініі паміж першым і чацвёртым карпусамі універсітэта, закуплена адпаведнае абсталяванне, падлучаныя да сеткі інтэрнэт кафедры тэарэтычнай механікі, вышэйшай матэматыкі, паліграфіі.
Больш за дзесяць гадоў існуе дамова аб навукова-тэхнічным садружнасці паміж нашым універсітэтам і Універсітэтам імя Арыстоцеля. Навуковым кіраўніком праекта ад БДТУ з'яўляецца прафесар В. С. Віхрэнка. Супрацоўнікі кафедры рэгулярна наведваюць Універсітэт імя Арыстоцеля. У сваю чаргу прафесар Панагиотис Аргиракис штогод наведвае наш універсітэт. Па выніках даследаванняў у міжнародных часопісах публікуюцца сумесныя працы.
В. С. Віхрэнка атрымаў некалькі грантаў для ўдзелу ў заходніх замежных навуковых канферэнцыях. Я. Г. Грода двойчы, а таксама А. М. Камлюк і А. В. Шырко атрымлівалі гранты для ўдзелу ў школе маладых даследчыкаў у Міжнародным цэнтры тэарэтычнай фізікі імя А. Салама (г. Трыест, Італія). У 2009 дацэнт Я. Г. Грода атрымаў стыпендыю Касы Миеновскего для наведвання Ягелонскага універсітэта (г. Кракаў, Польшча) і выканання навуковых даследаванняў.

 

Публікацыі. Супрацоўнікі кафедры вядуць актыўную публікацыйную дзейнасць. Нягледзячы на невялікі колькасны склад (каля або менш за дзесяць чалавек), штогод выходзяць 40-50 навуковых публікацый, навучальных, вучэбна-і навукова-метадычак распрацовак. Значная частка работ публікуецца ў аўтарытэтных міжнародных навуковых часопісах, такіх як Physical Review, The Journal of Chemical Physics, The Journal of Physical Chemistry, Physical Chemistry Chemical Physics, Chemical Physics, Chemical Physics Letters, Physica A, Physics Letters, Europhysical Journal, Electrochimica Acta , Solid State Ionics, а таксама ў расійскіх і беларускіх часопісах «Тэхнічная фізіка», «Біяфізіка», «Весці НАН Беларусі», «Інжынерна-фізічны часопіс», Nonlinear Phenomena in Complex Systems і іншых. Штогод на працы супрацоўнікаў кафедры з'яўляецца 30-40 спасылак у шырока вядомых міжнародных навуковых выданнях. Некаторыя публікацыі супрацоўнікаў кафедры за апошняе дзесяцігоддзе прыведзены ў канцы нарысу.

 

Вучэбна-дапаможны персанал. Паспяховая праца кафедры забяспечвалася і вучэбна-дапаможным персаналам. Адной з першых была Варганова Валянціна Арсеньеўна, якая працавала з 1966 па 1975 Самы доўгі час працавала выпускніца хіміка-тэхналагічнага факультэта Барыбан Зоя Кірылаўна (1970-2003 гг.). Зайцава Алена Міхайлаўна складалася ў штаце кафедры з 1975 па 1979 г., Зеленцова Ніна Фёдараўна - з 1979 па 1998, Волынчук Лілія Арсеньеўна - з 1998 г. па 2013. З 2003 па 2006 справаводства на кафедры вяла Тісленка Юлія Іванаўна, а з 2006 г. па цяперашні час гэтую працу выконвае Дуброва Таццяна Іванаўна, якая скончыла завочна наш універсітэт.

 

Заключэнне. Як было адзначана вышэй, кафедра практычна з часу свайго з'яўлення самае сур'ёзнае ўвагу надае выкарыстанні камп'ютэрных тэхналогій, спачатку для забеспячэння высокага ўзроўню навуковых даследаванняў, а затым і для актывізацыі навучальнага працэсу. Прымяненне ЭВМ стала базавым у кандыдацкіх дысертацыях І. І. Наркевіча і Г. С. Бокуна. У дысертацыі М. І. Кулака ўжо паўстала неабходнасць удасканалення саміх вылічальных метадаў, што спарадзіла навуковыя кантакты з супрацоўнікамі вылічальнага цэнтра АН СССР, публікацыю ў «Часопісе вылічальнай матэматыкі і матэматычнай фізікі». Астатнія абараняемыя дысертацыі, роўна як і публікуюцца працы, у значнай меры заснаваныя на выкарыстанні ЭВМ. Гэтаму спрыяюць кантакты з заходнімі навуковымі цэнтрамі, размяшчальнымі значнымі вылічальнымі і інфармацыйнымі рэсурсамі. У цяперашні час неабходна больш радыкальнае ўкараненне вылічальнай тэхнікі ў навучальны працэс, і не столькі для стварэння электронных версій навучальных матэрыялаў (што таксама з'яўляецца, несумненна, важным аспектам), колькі для распрацоўкі і выкарыстання імітацыйнага мадэлявання тэхналагічных працэсаў. Тут патрэбныя і карэкціроўкі ў навучальных планах.
Кафедра абсталявана дзевяццю сучаснымі персанальнымі кампутарамі, размешчанымі, у прыватнасці, на працоўных месцах кожнага з выкладчыкаў кафедры. У навучальным працэсе шырока выкарыстоўваюцца мадэлі механізмаў, прыборы і лабараторныя ўстаноўкі, а таксама ПЭВМ.
Па сваім кадравым патэнцыяле кафедра здольная вырашаць складаныя задачы па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных інжынерных кадраў, несфармуляваныя сучаснымі патрабаваннямі, уключаючы шырокае выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій, ўкараненне імітацыйнага мадэлявання механічных складнікаў тэхналагічных працэсаў.
Кафедра заўсёды з надзеяй і энтузіязмам сустракае кожнае новае папаўненне дапытлівай і якая прагне ведаў моладзі. Яна гатовая забяспечыць падрыхтоўку спецыялістаў не толькі па стандартных вучэбных дысцыплінах, але і запрашае студэнтаў ўключыцца ў вывучэнне дадатковых раздзелаў механікі і фізікі ў сістэме факультатыўных курсаў і тым самым рэалізаваць надзеі здольных, тых, што любяць веды і працу маладых людзей.

 

 

наверх

 

 
 
© ТМ, 2010-2015.